Utbildning

Prestationskultur för chefer

Era kunder är de första som känner av om er organisation inte är så effektiv som den bör vara! Troligen vet de om det långt innan du som chef själv är medveten om det. Bli en effektivare organisation genom att skapa en kultur där goda prestationer tillhör vardagen. Det behöver inte vara svårt. Att skapa en långsiktigt hållbar prestationskultur är både kul, vetenskapligt och fullt möjligt. Första steget är att du som chef investerar i en tre dagars Agerus-utbildning där du praktiskt får lära dig hur du går till väga.

Som deltagare får du:
 • Kunskap om hur ett modernt ledarskap kan skapa förutsättningar för goda prestationer
 • Lära dig hur du kan öka ektiviteten och bättre nå dina mål samtidigt som du utvecklar medarbetarnas prestationer
 • Arbeta uifrån din egen verklighet med Agerus process- och analysverktyg, Agerus Worklife
 • Tillgång till de webbaserade chefsverktyget Agerus Worklife även efter utbildningens slut (3 månaders licens för din grupp ingår för att mäta och följa upp avdelningens utveckling)
 • Ett nätverk av andra chefer med samma kunskap och verktyg
 • Support av Agerus experter via tel/mail i tre månader efter utbildningen
Ur innehållet:
 • Agerus metod; teori och synsätt med grund i svensk och internationell arbetslivsforskning
 • Agerus moderna mät- och analysverktyg som ger tydliga svar på avdelningens förutsättningar att prestera
 • Praktisk tillämpning – du arbetar mellan träffarna på hemmaplan med tillämpning av dina nya kunskaper
 • Handledning av Agerus experter
 • De viktigaste momenten i ledarskap för hållbar prestation
Målgrupp:
Chefer med medarbetaransvar
Längd:
Tre heldagar plus handledning.
Utbildningen genomförs som tre heldagsseminarier
med några veckor mellan varje seminariedag.
Pris:
19 000 kr, exkl. moms per deltagare
Licens Agerus Worklife ingår under utbildningen
samt 3 mån därefter
Plats:
Stockholm/Mälardalen samt Skåne-regionen
När:
Sthlm/Mälardalen: 24/5, 8/6, 21/6 alt. 23/8, 6/9, 20/9
Lund/Malmö: 18/5, 1/6, 15/6
Ja, jag vill ta del av Agerus nyhetsbrev

Vad säger kunderna?