Utbildningar

När andra talar om vikten av en stark företagskultur hjälper vi dig att skapa den

Agerus Academys utbildningar är annorlunda för de är baserade i vår vetenskapliga metod för bättre prestation och hälsa i arbetslivet. En metod som fler och fler använder för att skapa en kultur som präglas av goda prestationer, måluppfyllelse och god hälsa.

 

Trots den vetenskapliga förankringen är våra utbildningar främst praktiskt inriktade. Vi vill ge dig kunskap, verktyg och inspiration för att utveckla din verksamhet, dina medarbetare och dig själv.

Inspiration

Inspirationsseminarium

Anlita Agerus experter som föreläsare när ni samlar chefer eller medarbetare. Skapa inspiration och engagemang inför de utmaningar ni står inför.

LÄS MER

Seminarium Agerus metod

För ledningsgruppen

Hur används Agerus metod ur ett strategisk perspektiv för att stärka företags- eller organisationskulturen och öka måluppfyllelsen? Vilka nyckeltal påverkas och hur kan metoden användas för att stärka varumärket?

För chefer och andra ledare

Hur kan jag som chef och ledare utveckla mitt team, öka effektiviteten och nå mina mål? Vilka faktorer är viktigast att fokusera på och hur kan jag bidra till ökat engagemang, samarbete och arbetslust?

För medarbetare

Vad innebär Agerus metod för mig som medarbetare? Hur kan jag använda metoden för att nå mina personliga mål i arbetet och samtidigt känna större engagemang och arbetsglädje?

Agerus metod – Självstudier

q
Lär dig den vetenskapliga metod som leder till bättre prestation, effektivitet och hälsa när den tillämpas rätt.
LÄS MER

<!–

Inspiration

–>

Utbildningar för chefer och ledare

Prestationskultur för chefer

Du lär dig i teori och praktik hur du bygger en hållbar prestationskultur med ökad effektivitet, måluppfyllelse och engagerade medarbetare.

Agerus metod

Du lär dig använda Agerus metod i din grupp eller avdelning.

Påbyggnad, ledarskap Fokus på din egen roll som chef och ledare.

Hälsoskapande arbetsplats

Du lär dig tillämpa Agerus metod för att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön på ett sätt som skapar både hälsa och effektivitet.

Utbildning för interna konsulter

Agerus metodcoach

Du lär dig stödja chefer och medarbetare i användandet av Agerus metod. Påbyggnad, Diplomering

LÄS MER

Utbildning för konsultpartners

Certifierad Ageruskonsult

Du lär dig använda Agerus metod och våra verktyg i din egen konsultverksamhet.

LÄS MER

Utbildning för användare av Agerus Worklife

Användarutbildning

Du lär dig använda Agerus Worklife som verktyg i arbetet.

Chefsutbildning

Du lär dig använda Agerus Worklife som verktyg att utveckla ditt team och dig själv.

Administratörsutbildning

Du lär dig hantera Agerus Worklife för din verksamhet och stötta användarna.