Agerus Prestationscoach

Lyft effektivitet och resultat med Agerus Prestationscoach

I ett program över sex månader tar en Ageruskonsult ett helhetsgrupp på gruppens eller avdelningens effektivitet och lyfter teamets prestationer.

 

Programmet syftar till en väsentlig förbättring av den gemensamma prestationen och bättre måluppfyllelse. Samtidigt lär sig både chef och medarbetare en metod som de sedan kan använda själva för att fortsätta utvecklas och förbättra effektivitet, engagemang och arbetsglädje.

 

Programmet genomförs i följande steg:

 

 1. Utgångspunkten är en beskrivning av dagens situation med utmaningar, ev. problem och ett önskat framtida läge med konkreta mål.
 2. Avdelningsbesiktning genom mätning av förutsättningarna i arbetssituationen med Agerus index samt intervjuer med chefer och medarbetare.
 3. Analys och rekommendation presenteras för chefen. Beslut om handlingsplan.
 4. Analys presenteras för gruppen. Workshop med dialog om nuläget och önskat läge som resulterar i aktiviteter som utvecklar arbetssituationen.
 5. En gång i månaden under fyra månader coachas samtliga medarbetare och chefen individuellt. Detta säkerställer att utvecklingsaktiviteterna genomförs, att eventuella problem hanteras direkt och att gruppen förflyttar sig mot det önskade läget. Löpande uppföljning av gruppens nyckeltal.
 6. Uppföljande mätning av gruppens förutsättningar med Agerus index. Gemensam genomgång av resultatet och uppnådda resultat hittills. Mål för kommande period bestäms och nya utvecklingsaktiviteter beslutas.
 7. Stafettpinnen lämnas över till chef och grupp för att driva processen vidare på egen hand.
Tjänsten innehåller:
 • Intervjuer för analys av nuläget
 • Två mätningar med Agerus index
 • Två workshops med hela gruppen/avdelningen
 • Fyra tillfällen då samtliga i teamet coachas individuellt
arr-offert
 Ja, jag vill ta del av Agerus nyhetsbrev

Vad säger kunderna?