Konsulttjänster

Att sätta mål för verksamheten är inte svårt

Det svåra är att nå dem

Genom att använda Agerus unika metod för bättre prestation och hälsa i arbetslivet kan alla verksamheter utvecklas i riktning mot de mål som satts upp. Ta hjälp av Agerus expertkonsulter eller certifierade konsultpartners för att få förutsättningarna på plats för att klara era mål.

banner-agerus-index-2

Mätning och analys med Agerus index

Agerus index visar verksamhetens förmåga att vara effektiv och nå målen. Ta reda på om ni har alla förutsättningar på plats.

banner-workshop
Workshop ledningsgrupp: Tyddliggör verksamhetens uppdrag och mål
Workshop grupp/avdelning: Tyddliggör teamets uppdrag och mål
Workshop grupp/avdelning: Analysera och utveckla teamets förutsättningar att nå sina mål
banner-prestationscoach

Lyft effektivitet och resultat med Agerus Prestationscoach

I ett program över sex månader tar en Ageruskonsult ett helhetsgrepp på gruppens eller avdelningens effektivitet och lyfter teamets prestationer.

Conscience

Utveckla ledarskapet med Agerus ledarskapsprofiler